YUKARI HACIAHMETLİ KÖYÜ
  Köyümüzü Tanıyalım
 
KÖYÜMÜZÜ TANIYALIM

Çiçekdağı yöresine yerleşen Tülekler bu civara şu şekilde yerleşmişlerdir: Beş kardeş varmış ve bu beş kardeşin geniş ve büyük ailesi varmış. Bu beş kardeş bu yöreye gönderilmişler ve bunlar beşer km. ara ile birbirlerinden ayrılmışlar ve en elverişli yerleri seçerek adeta birer çiftlik kurarak yerleşmişler. Nitekim bugünkü İbikli, Beşikli, Hacıduraklı, Hacıhasanlı, Hacıahmetli köylerinin yerleşim konumuna ve birbirlerine yakınlıklarına bakılırsa bu tespit doğrudur. Daha sonra ise çoğalarak beş tane büyük köy halini almışlar. Bu beş kardeşin isminin üç tanesi kesindir. Bunlar Hacı Durak Bey, Hacı Hasan Bey ve Hacı Ahmet Bey'dir. Nitekim köylerin adından da anlaşılmaktadır. Hacıhasanlı köyünün kurucusu olarak kabul edilen Tülek Hasan ağa bugün bile 80-90 yaş civarındaki kimseler tarafından efsanevi ve duygusal bir biçimde hatırlanır. Kendisi hem bir ağa, hem de bölgede haksızlığa karşı mücadele eden bir “eşkiya” hüviyetinde imiş. Hatta öyle ki Çapanoğluna karşı bile direnmiş ve ona karşı mücadele etmiş. Ancak rivayete göre Tülekler de zaman zaman kendi aralarında güç ve iktidar mücadelise girişmişler ve bunun sonucunda beşikli Tüleklerinin önde gelenlerinden Fesat Alo’nun ihbarı üzerine Tülek Hasan Ağa’nın iki oğlundan birisi olan Arap, Çapanoğullarının eline geçmiş ve onlar tarafından öldürülmüştür. Muhtemelen Alo’nun isminin Fesat olması da buradan kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan Fesat Alo’nun kısa boylu ve çok zeki bir insan olduğuna söylenmektedir.

Köyümüzün yaşlılarında ve ileri gelenlerinde aldığım bilgiye göerede Orta asyada bulunan Kulek Boğazında hareket eden Tülek ler den Boz ULUS Uşağı diye anılan kabile önce adanaya yerleşmişler. Burada biraz kaldıktan sonra çiçekdağı ilçesinin Geyikli mevkiine gelmişler. Buradanda Tavuk kıran mevkiine gelmişler. Salgın hastalıktan dolayı hayvanlar telef olunca burayıda terk ederek şimdiki yerleşim yerine gelmişlerdir.

Köyümüz hakkında araştırmaya devam ediyorum. Siz sevgili köylülrimiz ve hemşerilerimizen isteüim ellerinde bulunan belgeleri ve kayıtlı ve anlatılan hikayeleri bilenler varsa burada bizimle irtibata geçerlerse çok iyi olur.YUKARI HACIAHMETLI KÖYÜ
 

Köy Muhtarı: MUSTAFA YALÇIN                                                                                                  

 Muhtarlık Erişim Bilgileri:

Telefon:

 0 (386) 615 50 83

Cep Telefonu:

 

 Demografik Bilgiler:

Nüfusu:

2000

69

1997

52

İle Uzaklığı:

 65 km

İlçeye Uzaklığı:

 19 km 


 


 


 

Sağlık Evi
Yok
Sağlık Ocağı
Yok

İlköğretim Okulu
Var / Faal Değil
Taşımalı Eğitim Yapılıyor

PTT Şubesi
Yok
PTT Acentası
Var

Su Şebekesi
Var
Kanalizasyon
Yok


 
  haciahmetli.tr.gg